Giao dịch nhanh chóng
Nạp tiền duyệt từ 1-3 phút, giao dịch nhanh chóng tiện lợi.
Nick 100% trắng thông tin
Tất cả nick ở shop đều 100% trắng thông tin.
Uy tín 100%
Chất lượng tạo nên thương hiệu.

CỬA HÀNG

Liên Quân Moblie

Đang có: 0

Đã bán: 8

Xem tất cả

Liên Quân Random 7K

Đang có: 78

Đã bán: 12

Xem tất cả

Liên Quân Random 15K

Đang có: 56

Đã bán: 0

Xem tất cả

Liên Quân Random 25K

Đang có: 35

Đã bán: 7

Xem tất cả